Sommaren 2011 fick Sofia och Therese från bloggen Hormoner & Hemorrojder barn med exakt en månads mellanrum. De har följts åt genom hormonsvängningar och sömnrubbningar. Fler barn kom till världen och i Minstingens krönika delar de med sig av oretuscherade reflektioner och igenkännande vardagshändelser ur deras liv.